Home   Tarieven

Tarieven

 Diagnostisch onderzoek

Intakegesprek gratis
Intelligentieonderzoek. € 500,00
Diagnostisch rekenonderzoek; niveaubepaling en diagnostisch gesprek. € 200,00
Diagnostisch leesonderzoek; niveaubepaling en diagnostiek m.b.t. technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. € 250,00
Dyslexie Screeningtest. € 200,00
Diagnostisch onderzoek naar lezen en spelling i.v.m. behandeltraject, inclusief opstellen van een handelingsplan. € 150,00
Uurtarief; bijv. voor extra gesprekken op school, aanvullend onderzoek. € 55,00
Reiskosten per kilometer. € 0,28

Alle onderzoeken/behandelingstrajecten zijn inclusief verslag en adviesgesprek.
De tarieven van onderzoeken en behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. 


 Behandeling van leerproblemen

Intakegesprek gratis
Behandeling van lees/spelling of rekenproblemen; (45 minuten individuele begeleiding en 15 minuten voorbereidingstijd/evaluatietijd voor de behandelaar). € 55,00
Behandelingstraject van lees/spelling of rekenproblemen; 12 behandelingen (45 minuten per week). € 600,00
Uurtarief; bijv. voor extra gesprekken op school, aanvullend onderzoek. € 55,00
Reiskosten per kilometer. € 0,28

Alle onderzoeken/behandelingstrajecten zijn inclusief verslag en adviesgesprek.
De tarieven van onderzoeken en behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. 


 Jungle Memory

Reiskosten per kilometer.€ 0,28

Intakegesprek gratis
Jungle Memory werkgeheugentrainer; 1 keer per week 30 minuten onder begeleiding (8 weken). € 370,00 *
Jungle Memory werkgeheugentrainer + 1 schoolvak; 1 keer per week 45 minuten onder begeleiding (8 weken). € 480,00 *
Uurtarief; bijv. voor extra gesprekken op school, aanvullend onderzoek. € 55,00

* Tarieven inclusief kosten Jungle Memory account
Alle onderzoeken/behandelingstrajecten zijn inclusief verslag en adviesgesprek.
De tarieven van onderzoeken en behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. 


 Scholen

Intakegesprek gratis
Coachingstraject leerkracht € 750,00
Deskundigheidsbevordering/workshop € 275,00
Uurtarief € 60,00

De tarieven van coaching zijn exclusief BTW.
Het uurtarief is overeenkomstig met de richtlijnen van de beroepsvereniging LBRT.

 S.M.A.R.T.

Intakegesprek gratis
S.M.A.R.T. training 1x per week 30 minuten onder begeleiding (per week). € 40,00
S.M.A.R.T. training 1x per week 30 minuten onder begeleiding (12 weken). € 450,00
S.M.A.R.T. training + 1 schoolvak 1x per week 60 minuten onder begeleiding (12 weken). € 750,00
Uurtarief, bijv. voor extra gesprekken op school, aanvullen onderzoek. € 55,00

* Alle behandelingstrajecten zijn inclusief onderzoek, inlogcodes voor digitale oefengedeeltes en materiaal, verslag en adviesgesprek.
De tarieven van onderzoeken en behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.