Home   Kinderen

Kinderen

Wanneer een kind een leerprobleem heeft, is er op school van alles aan gedaan om dit probleem op te lossen, meestal met hulp van de intern begeleider. Vaak is de instructie aangepast, is de pedagogische aanpak veranderd, is er met de ouders overlegd en is het werkprobleem besproken in een leerlingbespreking. Soms blijven belangrijke vragen van ouders en leerkracht onbeantwoord.

Men vraagt zich af wat het kind nodig heeft om zich positief te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te bereiken. Wat zijn de mogelijkheden van de school en wat willen het kind en de ouders?  Hoe ziet het gewenste onderwijsaanbod eruit?

De werkwijze van nr1educatief

Door middel van handelingsgerichte diagnostiek (HGW) wordt bepaald wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Handelingsgerichte diagnostiek is vraag- en oplossingsgericht. Met de ouders en de school wordt er bepaald wat nodig en mogelijk is om de vragen die de leerkracht en ouders hebben te beantwoorden. Het kan gaan om consultatiegesprekken met de leerkracht, gesprekken met het kind, een observatie in de klas, een pedagogisch-didactisch onderzoek of een psychologisch onderzoek gericht op de leermogelijkheden of het gedrag van het kind. We brengen samen de onderwijsbehoeften van het kind in kaart en zoeken naar een aanpak en oplossingen die aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, de leerkracht, de school en de ouders. nr1educatief biedt begeleiding onder schooltijd, maar ook na schooltijd. Er is een eigen werkruimte in Sommelsdijk om binnen een rustige omgeving met het kind te werken. De school is een belangrijke schakel in het bieden van de ondersteuning. Wanneer ouders toestemming geven kan er ook tussentijds overleg zijn met de leerkracht over de begeleidingsbehoefte. De inhoud hiervan wordt altijd gedeeld met de ouders.