Home   Scholen

Scholen

Voor leerkrachten die meer inzicht willen krijgen in hun groep, het eigen handelen, de interactie met en tussen de leerlingen is School Video Interactie Begeleiding (SVIB) een zeer geschikt middel. Door SVIB wordt op een positieve en concrete wijze een begeleidingstraject vorm gegeven voor de leerkracht en de leerlingen. Uitgangspunten zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van de leerkracht en de leerlingen.

Nr1educatief kan worden ingezet bij: